Angel Japanese Emoticons

ε(*´・ω・)з †('ー'*)β☆*゚¨゚゚・* ^(#`∀´)_Ψ・・・・・・†_(゚ー゚*)β (. .*)β〃`*:;,.★ ~☆・:.,;* †_(゚▽゚*)β" ((  )β ^(#゚∀゚)_Ψ ☆゚・*:.。.☆†_(゚▽゚*)β☆.。.:*・゚☆ *:..゙((ε(*´・ω・)っ†*゚¨゚゚・*:..☆ ☆°・*:.。.☆†_(σ_σ)β))☆.。.:*・°☆ ☆°・*:.。.☆†_(*゚▽゚*)β))☆.。.:*・°☆ 。+.。☆゚:;。+゚†_(′▽`*)β))。+.。☆゚:;。+゚ ☆*゚¨゚゚・*:..゙((ε(*⌒▽⌒)†*゚¨゚゚・*:..☆ ☆。・:*:・゚~~~\_(〃^∇^)β_/~~~゚・:*:・。☆ ☆。・:*:・゚~~~\_(o′∀`o)β_/~~~゚・:*:・。☆ ☆*゚¨゚゚・*:..゙((ε(*´・ω・)っ†*゚¨゚゚・*:..☆ ☆○o。..:*・"†ε(○´∀`)зε(´∀`●)з†"・*:..。o○☆ .。.:*・゚☆.。.:*・゚"£(。・"・)-†.。.:*・゚☆.。.:*・゚ ☆○o。..:*・"†ε(*´・д・)зε(・д・`*)з†"・*:..。o○☆ ☆.。.:*・゜☆゙((ε(。・д・。)з))゙.。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ 。.:*・゚☆.。.:*・゚゙((ε(*っ′∀`)っ† 。.:*・゚☆.。.:*・゚ ☆*・゚゚・*:.。..。.:*・~~~\_(′▽`o)β))*゚¨゚゚・*:..☆ ☆.*・((ε(★´∀`)_/゚・:*:・。☆。・:*:・゚\_(´∀`★)з))・*.☆ ☆.*・((ε(*・ω・)_/゚・:*:・。☆。・:*:・゚\_(・ω・*)з))・*.☆ ・*:..。o○☆*゚¨゚゚・*:.☆.*・((ε(*・ω・)_(・ω・*)з)).。o○☆*゚¨゚゚・*:..。o○☆*゚¨゚